Община Ветрино се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на Област Варна. Общината има 10 населени места с общо население 5 525 жители (2011г.)

Населени места в община Ветрино: Белоградец, Ветрино, Габърница, Доброплодно, Млада Гвардия Момчилово, Невша, Неофит Рислки, Средно село ,Ягнило.Новини


Съобщение относно данъчните декларации

СЪОБЩЕНИЕ


 


На основание чл. 14 и чл. 15 от Закона за местните данъци и такси община...повече


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на бюджетната прогноза за 2018 – 2020 година на община Ветрино.

повече

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕТРИНО

   ДО
 ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ,  КОИТО СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ И ПАРТИИТЕ...повече


Покана за публично обсъждане

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта на бюджет за 2017 г. и бюджетната прогноза за 2017 – 2019 година на община Ветрино

повече

„Осигуряване на топъл обяд в община Ветрино, област Варна”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


ФОНД...повече


Обяви, съобщения

Работно време ЦИУГ
понеделник - петък
8:30 - 12:00
12:30 - 17:00

почивни дни
събота и неделя
тел: 05161 / 8966

Приемни дни
Д-р Димитър Димитров
Кмет на Община Ветрино вторник 9 - 12:00
Тел.05161/89-80
Факс.05161/21-39
eMail: wetrino@yahoo.com
Всички права запазени! ©Община Ветрино