Община Ветрино се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на Област Варна. Общината има 10 населени места с общо население 5 525 жители (2011г.)

Населени места в община Ветрино: Белоградец, Ветрино, Габърница, Доброплодно, Млада Гвардия Момчилово, Невша, Неофит Рислки, Средно село ,Ягнило.Новини


П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕТРИНО ЗА 2015 Г.

повече

Конкурс за обществен възпитател

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПРИ...повече


ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

повече

ПОКАНАТА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на СНЦ "МИГ ВЪЗХОД"

повече

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

 


                                                              ...повече


Обяви, съобщения

Работно време ЦИУГ
понеделник - петък
8:30 - 12:00
12:30 - 17:00

почивни дни
събота и неделя
тел: 05161 / 8966

Приемни дни
Д-р Димитър Димитров
Кмет на Община Ветрино вторник 9 - 12:00
Тел.05161/89-80
Факс.05161/21-39
eMail: wetrino@yahoo.com
Всички права запазени! ©Община Ветрино